Videndeling og faglig stolthed gennem storytelling

Baggrund

Som led i mit arbejde med at styrke den interne kommunikation for Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital og faciliteringen af en høringsproces om en ny ledelsesstruktur for afdelingen fik jeg den ide at styrke medarbejdernes kendskab til hinandens fagområder og arbejdsopgaver. Baggrunden var, at flere havde givet udtryk for, at de ikke vidste nok om, hvad de enkelte grupper lavede, hvordan de samarbejdede eller hvad deres drivkraft var.

Proces

Metoden var ganske enkel: medarbejderportrætter som gav et mere nuanceret billede af de enkelte medarbejdere og faggrupper. Inden jeg gik i gang, forhørte jeg mig lige ad, om de også syntes det var en god ide, eller om det virkede for poppet. Og meldingen var klar – de kunne rigtigt godt lide ideen. Derfra var det bare at kontakte en række medarbejdere, sælge ideen, foretage interviews og finde den rette balance mellem fagligt og personligt indhold.

Resultat

Det var en rigtig sjov opgave, som der kom megen god respons på. Og mange blev efterfølgende klar over, at afdelingen løste flere opgaver og deltog i en række projekter, som de slet ikke var klar over. Derudover valgte flere medarbejdere at sætte ord på deres personlige motivation for deres arbejde og valg af fritidsinteresser. Samlet set betød det, at medarbejderne følte, at de lærte hinanden bedre at kende og fik et bedre indblik i det arbejde, som blev udført blandt de forskellige faggrupper. Portrætterne blev lagt på afdelingens intranet, så nye medarbejdere og studerende også kunne blive præsenteret for nogle af deres kollegaer på en anderledes måde.