Temadag om arbejdsglæde 

Baggrund

DTU Fødevareinstituttet er et stort institut på DTU, der på daværende tidspunkt havde 6 afdelinger placeret på to lokaliteter. Kulturen er præget af en stærk faglighed og et lokalt tilhørsforhold. Det udfordrer samarbejdet på tværs af instituttet. Med udgangspunkt i dette og resultaterne fra den seneste trivselsundersøgelse blev det besluttet, at den fælles årlige institutdag skulle have fokus på arbejdsglæde.

Proces

Med temaet på plads fik en kollega og jeg kontakt til bl.a. virksomheden Projekt Arbejdsglæde om et oplæg og en indledende temperaturmåling af arbejdsglæden på instituttet. Der blev udarbejdet et program, lavet en invitation, bestilt lokaler og mad til arrangementet og temperaturmålingen blev markedsført i de enkelte afdelinger og på intranettet.

Resultat

Temadagen forløb rigtigt godt, og der var stort fremmøde. Blandingen af humor, fakta og alvor blev vel modtaget. Oplægget om arbejdsglæde med udgangspunkt i resultaterne fra temperaturmålingen dannede et godt udgangspunkt for dialog og gjorde det mere relevant og konkret. En faciliteret øvelse i samspil gav hjernen en pause og plads til grin og bevægelse. Og de daglige roller, grupperinger og faglige diskussioner blev ophævet.

Som hjælp til et fortsat fokus på arbejdsglæde og godt kollegaskab blev der udleveret inspirationskort og givet tips til, hvordan alle kunne bidrage til at skabe arbejdsglæde i hverdagen.