Styrkelse af internt arbejdsfællesskab

Baggrund

Mange af opgaverne i DTU Fødevareinstituttets kommunikations- og ledelsessekretariat bliver løst i fællesskab, bl.a. som projekter og processer der understøtter hele DTU Fødevareinstituttet. Og på flere områder fungerer sekretariatets medarbejdere som forandringsagenter og facilitatorer af relationel koordinering. Udfordringen i arbejdet med at sikre og forbedre et godt arbejdsfællesskab og tværgående samarbejde er, at samarbejdet omfatter opgaver der ”forstyrrer” det daglige driftsarbejde eller ikke har én klar ejer. Desuden har vi som kollegaer, videnarbejdere og enkeltpersoner forskellige måder at gribe arbejdsopgaver an på, lige som vi er forskellige når det gælder evnen og viljen til at prioritere vores tid, håndtere og fastsætte deadlines, fordele og koordinere arbejdsopgaver samt kommunikere klart og tydeligt.

Proces              

Med udgangspunkt i den årlige Gruppeudviklingssamtale (GRUS) var jeg med til at sætte arbejdet med arbejdsfællesskaber og tværgående samarbejde på dagsordenen. Forløbet omfattede både planlægning, idegenerering, undervisning i profilværktøjet MBTI, temadagen ”sekretariatsmedarbejderen som forandringsagent” og udvikling af redskaber til det videre forløb. En del af processen skete i samarbejde med DTU’s HR-afdeling og instituttets HR-partner.

Resultat

Processen var vellykket og har ført til øget indsigt omkring personlige kompetencer, motivation og profiltyper. Derudover er det fremtidige samarbejde blevet understøttet gennem formuleringen af et sæt konkrete retningslinjer, som bygger på deltagernes ideer og behov. Disse retningslinjer var jeg med til at udarbejde og formidle internt.

Arbejdet omkring arbejdsfællesskaber og tværgående samarbejde indgik som case i et eksamensprojekt i faget Organisation & Arbejdspsykologi på Akademiuddannelsen, som blev bedømt til et 12-tal.