Kvalitetsløft af arbejdsmiljøinformation

Baggrund

Mange af DTU Fødevareinstituttets medarbejdere har enten stillesiddende arbejde eller arbejder i et af instituttets laboratorier. Samtidig kommer der løbende nye og strengere krav til forskellige dele af arbejdsmiljøindsatsen. Derudover er arbejdsmiljøorganisationen forpligtiget til at gennemføre og følge op på Arbejdspladsvurderinger (APV) og trivselsundersøgelser. Fra instituttets side valgte man desuden at afholde en række fyraftensmøder og deltage i en række landsdækkende aktiviteter inden for arbejdsmiljø og sundhed. Dette medfører alt sammen en væsentlig informationsindsats. I samarbejde med instituttets arbejdsmiljøkoordinator stod jeg for at forbedre medarbejdernes viden om og fokus på det gode arbejdsmiljø.

Proces            

Informationsindsatsen bestod af tre dele: 1) opdatering og udvikling af arbejdsmiljøsektionen på instituttets intranet, 2) kampagnemæssig information i forbindelse med konkrete indsatser og arrangementer og 3) oversættelse af Arbejdspladsvurderingsundersøgelse (APV) mm. til engelsk.

1. og 3. del stod jeg selv for. 2. del blev gennemført i samarbejde med en række kollegaer, da det omfattede budskaber og informationsaktiviteter på flere kommunikationsplatforme og involverede dialog med de enkelte afdelinger for at få så mange som muligt til at deltage i konkrete aktiviteter.

Resultat

De langsigtede resultater kan være svære at afgøre, men på den korte bane fik instituttets arbejdsmiljøinformation et kvalitetslyst, det blev nemmere for medarbejderne at finde frem til relevant arbejdsmiljøinformation på intranettet, udenlandske medarbejdere fik adgang til viden og information på engelsk og i det hele taget kom der et øget fokus på selve arbejdsmiljøindsatsen.