Forankring af globalt organisationsprojekt

Baggrund

Efter mange år som græsrodsbevægelse blev Amnesty International fra 2007 i højere grad en kampagneorganisation med fokus på fælles globale mål, kampagner og skabelsen af en lærings- og evalueringskultur. Tiltaget havde titlen ”One Amnesty”, der på dansk blev lanceret under betegnelsen ”Effektiv Aktivisme”. Baggrunden var bl.a. udbredelsen af internettet og nye sociale medier, en massiv medlemstilvækst samt ønsket om at mobilisere flere frivillige og unge medlemmer.

Proces

Som medlem af den danske hovedbestyrelse var én af mine opgaver at sikre, at dette forandringsprojekt blev formidlet til relevante aktører, grupper og lokalforeninger i den danske afdeling af Amnesty International samt at der blev skabt opbakning til projektet.

I første omgang blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra en række af den danske afdelings lokalforeninger, temagrupper og specialgrupper. Formålet med arbejdsgruppen var at frembringe konkrete forslag, der kunne bidrage til at forbedre den interne kommunikation og styrke kontakten mellem hovedbestyrelsen, sekretariatet og de aktive medlemmer. Desuden fungerede arbejdsgruppen som et forum for medlemsinddragelse og videndeling, hvilket flere aktive havde efterlyst. Derudover blev der sat fokus på One Amnesty / Effektiv Aktivisme i dansk afdelings medlemsblad og ved det årlige landsmøde.  Sidstnævnte havde bl.a. til formål, at alle kunne komme til orde, og at hovedbestyrelsen og sekretariatet kunne stå på mål for gennemførelsen af projektet og processen.

Resultat

Det var ikke nogen let opgave, fordi projektet helt klart byggede på en øget central styring af aktiviteter og kampagner. Især var der modstand fra mere modne og garvede medlemmer, frivillige der foretræk mere stille aktiviteter og frivillige, der ønskede at bidrage med deres faglige viden og/eller egne tiltag. Men der var forståelse for og opbakning til, at Amnesty International som organisation var nødt til at arbejde mere strategisk og kommunikere ud fra konkrete og tydelige budskaber. Undervejs var der en række aktive medlemmer, der valgte at trække sig, enten fordi de ikke kunne se sig selv i den nye organisation eller fordi deres grupper blev nedlagt fra centralt hold. Til gengæld blev der mobiliseret flere unge medlemmer. Generelt kan man sige, at der sketelidt af et generationsskifte undervejs.