Etablering af samarbejdsudvalg

I en medlemsorganisation er der af naturlige grunde et stort fokus på at varetage medlemmernes interesser. Imidlertid er det også vigtigt, at medarbejderne føler sig værdsat og medinddraget. Dette kan være svært uden et samarbejdsorgan, et personaleblad eller et intranet. Derfor markerede jeg mig på det personalepolitiske område hos Dansk Blindesamfund, hvilket førte til, at der blev etableret et samarbejdsudvalg, hvor jeg blev udpeget som repræsentant for de AC-ansatte medarbejdere. Dermed blev der skabt et forum for dialog mellem medarbejdere og ledelse, som var med til at forbedre arbejdsmiljøet og den interne kommunikation.

Skriv et svar